Традиција

Единство преку различност

Само со почит кон нашите и туѓите културни разлики и традиции може да оствариме единство и соживот.

 

Химна

Партнер

Заедничка борба и цел

Долгогодишен сојузник со кого ја започнавме оваа борба за живот од самиот почеток.

 

Спогодба

Отпор

Симбол на нашата борба

Еволуција на нашата партија кон засилена реторика за поголема интеграција на нашиот народ.

 

Манифест