Канцеларија: Тетово

Локација: ул. Иво Лола Рибар бр. 152, Тетово, 1200, Р. Македонија

Контакт: (071) 397-760 | info@pcer.org.mk