Манифест

Нашата програма за овие 4 години се базира на нашиот манифест за остварување на целосна еманципација на Ромите. Идејата е едноставна и се основа на 4 главни точки кои се основниот проблем на Ромската заедница, не само во нашата држава туку и насекаде околу светот. Пристап, едукација, автономија и интеграција.

Пристап >

panorama