Советот за работнички права претставува партиско здружение кое се залага за правата на Роми работници.

Бараме соодветен закон за минимална плата и поголем број вработувања за Роми со високо образование во државните институции.

Работа и за сите со средно и основно образование. Вработувања во секторот полиција, градежништво, угостителство, хигиена итн.

Придружете ни се, бидејќи сите имаат право на пристојна и соодветно платена работа.