Ние во ПЦЕР имаме активен форум за права на жените.

Редовно организираме отворени дискусии за проблемите со кои се соочуваат жените Ромки.

Учесници на форумот не се само Роми, туку и припадници на други етнички заедници

Придружете се на нашиот форум, секогаш имаме време за дискусија.